MJÖLBY-HÄSTHOLMENS JÄRNVÄG I VERKLIGHET OCH FIKTION

 
 

Välkomna till Mjölby-Hästholmens Järnväg!


Denna modellanläggning är tänkt att försöka förmedla atmosfären från en liten järnväg genom Östergötlands rikaste jordbruksbygder, och återskapa den miljö och den tid när järnvägen fanns. Anläggningen kan inte göra anspråk på att vara en nedskalad kopia av förebilden, snarare har anläggningen karaktären av en ”drama-dokumentär” där stationsmiljöerna är avsedda att vara så autentiska som möjligt, men byggnader runtomkring kan vara hämtade från andra platser än just den bygd anläggningen ska återspegla. Dock är tanken att exempelvis byggnader ska vara trovärdiga i denna miljö. Skånska korsvirkeslängor hör förstås inte hemma på Östgötaslätten, lika litet som knuttimrade dalastugor eller tyska plasthus.
VERKLIGHET OCH DIKT:


Jag har försökt underlätta efter bästa förmåga genom att det som faktiskt är helt sant bland skrönorna i denna blogg står med kursiverad text, medan de människor och företeelser som plötsligt kliver fram från icke-historiens mörker för att sola sig i konstgjord glans står med vanlig text.


Anläggningen är byggd på ett utrymme om runt 400 x 50 cm + lite till och en kommande så kallad "fiddle yard", en praktisk företeelse dit tågen är destinerade utanför rena modellanläggningen. Normalspåret går till Mjölby och smalspåret till Vadstena i denna fiktiva värld.• Själva tågtrafiken fluktuerade mycket, med en absolut topp avseende såväl gods- som persontransporter, under första världskriget, med därefter ständigt dalande trafikunderlag, med undantag för en ny trafiktopp under andra världskriget.


• Under 1900-talet har samhället genomgått mycket stora strukturförändringar, vilket på Mjölby-Hästholmens Järnväg märks främst på den jordbruksbygd som trafikeras. När dramadokumentären börjar år 1910 arbetar över 20 % av befolkningen med jordbruk.


  1. Alla dessa strukturella förändringar, vare sig det gäller folk eller fän, tåg eller båtar, häst och vagn eller bilar, ska avbildas på trovärdigast möjliga sätt.

•Fram till 1950-talet var sjöfarten på Vättern livlig, med segelskutor i mängder, som så småningom motoriserades, lastångare som trafikerade Göta Kanal och passagerarångare, med SS TRAFIK, och under de tidiga åren SS MOTALA EXPRESS, som viktigaste anlöpare av Hästholmens hamn. Även denna trafik kommer att avbildas i dramadokumentären.
Ovanstående beskrivning förefaller kanske omständig, men är framförallt avsedd att skärpa sinnena inför de detaljer som kan studeras vid trafikdag på banan.


Och för alla niträknare: Ja detta är ett gladbygge! För mig är miljökänslan det viktigaste. Den filosofin finns anledning att återkomma till senare.


Botanisera bland rubrikerna! Det ger en bättre översikt än den rent kronologiska bloggen!  Och verkar det finnas något som inte stämmer med verkligheten: Det är jag som bestämmer. Jag vill inte veta av några invändningar! :-)


Känner Du däremot till något som har med järnvägs-, sjöfarts- eller annan lokalhistoria från bygden; kommentera gärna!


Det säger sig själv att de bilder av min rekonstruerade verklighet som publiceras här äger jag själv upphovsrätten till, såväl vad det gäller bilder som skrönor, och de får förstås inte publiceras av någon annan utan att vi kommit överens därom.


Johan Molin
 

“Människan ska inte ha en större värld än hon behärskar”


Krister Brandt
 

Välkommen till min värld